Welke rechten heb ik als muzikant?

Waarschijnlijk zijn begrippen als rechten, eigendom en geld verdienen (met je eigen liedjes) nog niet op je van toepassing. Als beginnend artiest kost het namelijk meer geld om je te laten registreren op deze gebieden, dan dat het oplevert. Pas wanneer jouw muziek interessant wordt voor een groot publiek en wanneer je airplay op de radio krijgt, worden deze aspecten van de muziekwereld echt interessant. Op deze pagina worden auteursrecht en naburig recht besproken.

Auteursrecht
Wanneer je de auteur of componist bent van een muziekstuk, is het niet nodig om dit aan te vragen of te laten registreren. Door alleen al het bedenken en maken van een muziekstuk, ook al is het nog niet af, ben je dus al vanzelfsprekend auteursrechthebbende. Je hoeft dus niets te doen om auteursrecht te verkrijgen, behalve als maker op het werk vermeld staan. Aan de creatie zélf worden nog wel enkele eisen gesteld: het moet origineel zijn en ‘zintuiglijk waarneembaar’; je moet het kunnen zien en/of horen, kunnen lezen of er naar kunnen luisteren. Als auteursrechthebbende ben jij de enige die beslist over drie dingen. Jij bepaalt of het muziekstuk openbaar gemaakt wordt (dit is het uitvoeren en uitzenden, het op internet zetten, of gebruik als achtergrond muziek), of verveelvoudigd (gekopieerd). Ook ben je de enige die het werk mag veranderen. Het auteursrecht komt pas te vervallen 70 jaar nadat je overleden bent. In de wet is een aantal niet-commerciële situaties beschreven waarin het auteursrecht niet geldt, zoals het maken van een kopie voor eigen gebruik (de zogenaamde thuiskopie) en het gebruik voor onderwijsdoelstellingen.

Buma/Stemra
Omdat het voor de meeste componisten en tekstschrijvers niet te doen is om zelf bij te houden wie hun muziek waar en wanneer gebruikt (of wil gebruiken), hebben velen dit uitbesteed aan Buma/Stemra. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer creaties (liedjes en opnames) gebruikt worden, een eerlijke vergoeding naar de makers ervan gaat. Buma/Stemra doet dit in Nederland en bevindt zich in een netwerk van zusterorganisaties wereldwijd die hetzelfde doen. Door je bij Buma/Stemra aan te sluiten, krijg je als auteur, componist of muziekuitgever een derde van de inkomsten.

Naburig recht
Naast auteurs heb je ook nog mensen die gebruik maken van het werk van een ander en daar zelf een creatieve uitvoering van geven. Zoals artiesten die het werk uitvoeren, en producenten (meestal muzieklabels), die opnamen (mogelijk) maken. Hun rechten worden beschermd door de Wet op de Naburige Rechten, die erg lijkt op de Auteurswet. De beschermingsduur van platen en cd’s is ook vastgesteld op 70 jaar. Net als bij het auteursrecht mag je wél een concert dat op tv te zien is opnemen en thuis bekijken, maar je mag er geen kopieën van maken om weg te geven of om te verkopen. De opname delen via internet is ook verboden.

Sena
Wat Buma/Stemra doet voor makers, doet Sena (de Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten) voor uitvoerenden. Sena verleent namens de rechthebbenden goedkeuring aan bedrijven of organisaties die muziek gebruiken, int daarvoor de vergoedingen en zorgt voor een correcte verdeling van de vergoedingen over de artiesten en producenten. Die zullen allebei 50% van de inkomsten krijgen.

Buma Jr.
Voor componisten en auteurs tot 26 jaar is er Buma Jr. Dit is een initiatief dat jonge makers gratis adviseert over hun auteursrechten om ze op weg te helpen met hun muzikale loopbaan. Je kunt dus gratis lid worden van Buma Jr. om meer te weten te komen over auteursrechten (en om gebruik te maken van kortingen en in contact te komen met professionals uit de muziekbranche). http://www.bumajunior.nl/buma-jr/faq-buma-junior/


Bronnen:
http://www.bumastemra.nl
http://www.popunie.nl/2013/nummers-schrijven-en-rechten/
http://www.bumajunior.nl/buma-jr/faq-buma-junior/ 
http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22086/ 
http://www.wernerbros.biz/upload/cases/Buma%20Music%20Academy_auteursrec...